Welkom

De spreekwoordelijke vijf dagen strijd tegen de Duitsers in 1940, die er eigenlijk maar vier waren, want op de vijfde werd al amper meer gevochten, daar zijn we nog altijd vol van. Maar wie beseft dat we na de bevrijding vier jaar lang een echte oorlog uitvochten in Indië? Mijn Nederlandse spellingchecker zet een rood karteltje onder het woord Indië – hij kent het niet.

Het boek De laatste man vertelt over een Nederlandse officier die in de late jaren veertig meevocht in de oorlog om Nederlands-Indië. Hij was mijn opa.

Bij het schrijven viel me op hoe weinig er te vinden is over persoonlijke ervaringen van Nederlandse militairen in die strijd. Zij wilden zelf vaak niet vertellen. Het vaderland wilde vaak niet horen.

Ruim zestig jaar na dato lijkt dat laatste te veranderen. De beladenheid maakt plaats voor nieuwsgierigheid. Er hebben 170.000 Nederlanders in die oorlog meegevochten – 170.000. Wat hebben zij meegemaakt?

Deze site doet daarom een oproep. Aan de militairen van toen, maar ook aan hun vrienden, vrouwen, kinderen, kleinkinderen. Vertel uw verhaal. Nu. Hier.

Dat kan op twee manieren. In het venster hieronder, of met een email aan verhalen@delaatsteman.nl. Dan leggen we met z’n allen een verzameling verhalen aan die meehelpt om het grote verhaal te vertellen van de oorlog om Indië.

Dank!

Hans Goedkoop

Laat wat van je horen

*

Guerilla-oorlog & Bronzen Leeuw

Ook voor mij zijn er nog veel "blinde vlekken" in de geschiedenis van mijn vader. Ter introductie:  Ik stam uit een KNIL familie en behoor tot de zesde generatie van beroepsofficieren in deze familie. Evenals Hans Goedkoop heb ik Indisch … [Lees verder]

Drie keer ontsnapt aan de dood

Officieel beperkten de acties, zo als de massale inzet van alle strijdmiddelen werden genoemd, zich tot de aangegeven weken, maar Jan van Gool weet: "het ging gewoon door". Hij en zijn makkers moesten patrouille lopen, konvooien begeleiden. Aanslagen … [Lees verder]

Een vader die niet kon vertellen

annelies kiel zegt: Goed initiatief Hans. Geboren op 9 januari 1949, aan het begin van de tweede politionele actie, als kind van een nederlanse militair, heb ik altijd de grote eenzaamheid gevoeld van een vader die ”niet kon vertellen”. Onder … [Lees verder]

Het boek

De Laatste Man, auteur Hans Goedkoop, uitgeverij Atlas Contact

Dus hij heeft zelf zijn sporen uitgewist, zeg ik ongelovig. Mijn moeder pruttelt tegen, zo dramatisch hoef ik het nou niet te maken, maar ten slotte zegt ze dat het daar misschien op neerkomt, ja. Dus eigenlijk weten we niks? Nou dit dus, zegt ze, en … [Lees verder]